Απόψεις - θέσεις

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι ο φορέας υγείας που από την ίδρυσή του προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους (εργαζομένους και συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας), γεγονός που εμπέδωσε σε όλους ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις δύσκολες ώρες.

Η νέα Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ, που ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά της μετά τη συγκρότηση της και την κατανομή των θέσεων ευθύνης, έχει ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για όλους τους τομείς που αφορούν στη λειτουργία του Τομέα Υγείας.

Στις 24.5.2017 και από ώρα 8:30 έως και 17:30, διεξήχθησαν ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν τα μέλη του Ταμείου Υγείας που αναγράφονται στις μηχανογραφημένες καταστάσεις και στις καταστάσεις ψηφισάντων.

Οι παρατάξεις που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στο Ταμείο Υγείας έχουν αποδείξει ότι χρησιμοποιούν φορείς και θεσμούς για να προτάξουν ευρύτερες επιδιώξεις παρεμβαίνοντας στην κεντρική πολιτική σκηνή...

Κλείνοντας έναν κύκλο τριών γόνιμων ετών ως ανεξάρτητος σύμβουλος στο Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ, αισθάνομαι την ανάγκη να αποτιμήσω τις δραστηριότητές μου, τις οποίες κυρίως συνοψίζω σε πάνω από 30 κατατεθειμένες προτάσεις που αφορούσαν στην αλλαγή διαδικασιών και λειτουργιών του Ταμείου, στην οργάνωση και την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων του.