Διακοπές

Το Ταμείο Υγείας, στο πλαίσιο ένταξης νέων δραστηριοτήτων στα κατασκηνωτικά του προγράμματα, προτίθεται να οργανώσει βιβλιοθήκες με στόχο την εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ψυχαγωγία αλλά και τη μάθηση των μικρών φιλοξενούμενών του.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προσφέρει στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους Προγράμματα Ανταλλαγών.