Βράβευση επίτιμου Προέδρου Δρ. Αν. Θάνου στο 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο

Το συνέδριο αφορούσε Έλληνες Ουρολόγους μέλη της ΕΟΕ, που έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους για το 2018 επιλέγοντας την συνδυασμένη συνδρομή ΕΟΕ/EAU.

Το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο αποτελεί, μια εκδήλωση θεσμό η οποία πραγματοποιείται ανά διετία, αποτελώντας σημείο συνάντησης των κορυφαίων επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την Ουρολογία. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων, η περαιτέρω γνωστική μας διεύρυνση, μέσω της παρουσίασης των τελευταίων επιστημονικών μελετών, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. 

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Ραβινέ 23, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 7223126, Fax: 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr, Website: www.huanet.gr