Αντιμετώπιση οδοντιατρικών περιστατικών το διάστημα από 10.8 έως 28.8.2015

Ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας ότι κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μπορούν να εξυπηρετούνται από το Πολυοδοντιατρείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. επί της οδού Σοφοκλέους 15, 2οςόροφος, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 8:00 έως 20:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3349584 (δ:19584) & 210 3349583 (δ:19583).

Το Οδοντιατρικό Τμήμα Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει 8:00 έως 20:00, με μειωμένη σύνθεση προσωπικού λόγω καλοκαιρινών αδειών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 281928 & 2310 281929.