Αξονική Στεφανιογραφία, Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων

Αξονική Στεφανιογραφία, Τί είναι και πως γίνεται στην "Κλινική Υγείας Μέλαθρον" κ.α.