Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2. " Ισολογισμού.

3. " Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.

4. " Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. " Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 22α Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, ώρα 16:00 και στον ίδιο χώρο με όσους παρόντες.