Βρεφονηπιακοί

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων με βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τη σχολική περίοδο 2016-2017, ο κατάλογος των οποίων, για την Αττική και τους λοιπούς Νομούς, θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ταμείου Υγείας.

Στο βασικό πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται: η μεταφορά προς και από τον σταθμό, η σίτιση, η φύλαξη, η προληπτική ιατρική και η βρεφική ή νηπιακή αγωγή.

Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), αποφάσισε τη χορήγηση επιδόματος νηπιαγωγείου για παιδιά τα οποία φοίτησαν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία κατά τη σχολική περίοδο 2015-2016 (αφορά στα γεννηθέντα το έτος 2010).